บริการงานเสาเข็มเจาะ โดยใช้สามขา
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 40 50 และ 60 เซนติเมตร
 โดยทีมงานวิศวกรและช่างผู้ชำนาญงาน ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี

      ทั้งระบบเปียกและระบบแห้ง (ระบบเปียกใช้เมื่อต้องเจาะผ่านชั้นทรายหรือวางปลายเสาเข็มในชั้นทรายมีน้ำ เพื่อให้เสาเข็มมีความสมบูรณ์ และรับน้ำหนักได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ)

  • หอแก้วมุกดาหาร
  • อาคารฉลอง 200 ปี
    โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ

นโยบายบริษัท ไทยเทค บอร์ไพล์ จำกัด

     เสาเข็มเจาะเป็นงานฐานรากลึก ประเภทใช้เสาเข็ม ที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด เช่น บริเวณใจกลางเมืองที่มีอาคารหนาแน่น หรือภายใต้อาคารสถานที่ที่คับแคบ และเป็นวิธีการทำเสาเข็มที่ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนต่ำ ซึ่งทำให้ลดผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียงได้เป็นอย่างดี

  • พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก (เขาค้อ)

     ด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของบริษัท ไทยเทค บอร์ไพล์ จำกัด ทั้งในด้านเทคโนโลยี เครื่องจักร และทีมงานบุคลากรที่มีประสบการณ์ในงานเสาเข็มเจาะกว่า 20 ปี

     บริษัทได้ทำลายขีดจำกัดในการทำเสาเข็มเจาะโดยใช้สามขา ซึ่งแต่เดิมไม่สามารถเจาะผ่านชั้นทรายที่มีน้ำไหลผ่าน ให้สามารถเจาะผ่านชั้นทราย และสามารถวางเสาเข็มในชั้นทรายมีน้ำ (เสาเข็มเจาะระบบเปียกโดยใช้สามขา) โดยที่เสาเข็มมีความสมบูรณ์และสามารถรับกำลังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่นบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ระยอง ชลบุรี เป็นต้น ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากโครงการขนาดใหญ่หลายแห่ง

     บริษัท ไทยเทค บอร์ไพล์ มีปณิธานที่แน่วแน่ที่จะให้บริการงานเสาเข็มเจาะที่มีคุณภาพ จึงคัดสรรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และเหล็กเส้น ที่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม (ม.อ.ก.) พร้อมทั้งทีมงานวิศวกรและช่างผู้ชำนาญงานด้านเสาเข็มเจาะโดยตรง จึงทำให้ผู้ว่าจ้างมีความมั่นใจได้ว่า เสาเข็มของอาคารมั่นคงแข็งแรง อยู่กับอาคารของท่านตลอดไป

:: ให้คำปรึกษาเรื่องรากอาคารและงานเสาเข็มเจาะทุกประเภท ::

บริษัท ไทย-เทค บอร์ไพล์ จำกัด
779/48 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2275-3897, 0-2691-3215, 0-1852-4941   แฟกซ์. 0-2691-6686
E-mail : info@thaitechboredpile.com

Copyright 2005 THAI-TECH BORED PILE CO.,LTD. All Rights Reserved.

 Designed by IdeaIdo